G&CC Zagreb.

Historisch centrum Zagreb

Collega Marten Witkamp bij de pers-buggy

G&CC Zagreb.

Golf Grad Zaprešić

Golf in Kroatië, nog niet wijdverbreid ...


Het voormalige Joegoslavië was ooit een populaire vakantiebestemming voor Nederlandse toeristen. De conflicten op de Balkan na het uiteenvallen van deze door Tito geleide staat hebben als een blokkade gewerkt voor de eens zo bekende bestemmingen aan de Adriatische Zee. De rust is nu gelukkig weer teruggekeerd en de nieuwe landen op de Balkan spannen zich in de toeristen voor zich te winnen. Kroatië is er daar een van en we bezochten de hoofdstad Zagreb, traditioneel een belangrijk knooppunt op de Balkan.
Zo was deze stad bijvoorbeeld een vaste stopplaats voor de Oriënt Express, vooral bekend als luxueus vervoermiddel voor de rijken uit de eerste helft van de vorige eeuw. Het hotel Regent Esplanade is met het oog op de klandizie van deze passagiers in 1925 geopend vlak naast het Centraal Station. Men is er in geslaagd de sfeer uit deze vroegere tijden goed te conserveren in dit imposante hotel waar het aan modern comfort overigens niet ontbreekt.
Zagreb blijkt een moderne stad die zijn uit de Middeleeuwen stammende historie ook trots laat zien. Zo is de heuvel in de stad waar de belangrijke regeringsgebouwen zijn geconcentreerd een mooi geconserveerd stadsdeel waar de straten 's-avonds nog verlicht worden door zo'n 250 gaslantaarns waarvoor de stad nog speciaal twee lampaanstekers in dienst heeft. Het lagergelegen deel van de stad aan de oever van de Sava is ruim opgezet (het oorspronkelijke stadsplan kent een minimum breedte voor de straten) en wordt doorsneden door een hoefijzervormige strook van riante parken en pleinen.
Niet echt van gewicht maar toch opmerkelijk is dat de Kroaten in zekere zin al jarenlang ons modebeeld bepaald hebben. Aan hem hebben we namelijk onze stropdas “te danken”. Hoe dat zo komt? In de 17e-eeuw bezochten Kroatische huurlingen Parijs en deze soldaten waren te herkennen aan de om hun hals geknoopte sjaals. Deze dracht sloeg over op de Fransen die dit aanduidden als “a la Croate” en later is dit omgevormd tot cravat, het franse woord voor stropdas!
Er zijn mensen, en ondergetekende maakt deel uit van die groep, die een stad pas compleet vinden als er ook golfvoorzieningen worden geboden. In voorbije tijden, wellicht samenhangend met de halte van de Oriënt Express, werd in Zagreb al golf gespeeld. De eerste golfclub werd er in 1928 opgericht. Maar die historie lijkt volledig uitgewist. In de communistische tijden werd golf ook niet toegelaten: De sport stond als bourgeois te boek!


Golf & Country Club Zagreb


Sinds mei 2009 kent Zagreb weer een volwaardige 18-holes golfbaan. Met zichtbaar enthousiasme en gepaste trots verteld een van de oprichters en huidige mede-eigenaar van de nieuwe baan Emilio Žubrinić over het ontstaan van deze baan op een destijds illegaal afvalstortterrein. Eind jaren 90 kende buurland Slovenië, dat veel minder van het Balkenconflict te lijden heeft gehad, al diverse prima golfbanen. Golfliefhebbers uit Zagreb waren toen steeds op een tochtje naar het buitenland aangewezen om een ronde te lopen. In 1998 hebben 14 van deze Zagreb-golfspelers het initiatief genomen tot een baan in de eigen stad. Na veel administratieve hindernissen en lastige puzzels met het hoge grondwaterpeil is er nu een complex gerealiseerd dat aan alle te stellen eisen voldoet. De 18-holes baan is van hoge kwaliteit, de omgeving van de nieuwste holes (9 holes waren al in 2004 geopend) is nog wat kaal. Binnen de baan zijn 11 kleine en grotere meertjes gelegen die uiteraard voor diverse waterhindernissen zorgen. Deze hindernissen zijn steeds zo gesitueerd dat zo ook eenvoudig eventueel gedeeltelijk vermeden kunnen worden. De hele lay-out van de baan is trouwens zo gerealiseerd dat de lage handicappers er een flinke kluif aan hebben maar voor de wat minder getalenteerden biedt de baan toch ook hele mooie scoringskansen.
Naast de 18-holes baan kent het complex ook een 9-holes compact-course waarin ook drie lastige par 4 holes zijn te vinden. Het zou deze baan zeer tekort doen als deze 9-holes als “oefenbaantje” worden aangeduid. Het is een pittig (par 30 van 1546 meter) en interessant circuit dat bepaald de moeite waard is.
Buiten Zagreb zijn er nog maar zeer beperkt golfbanen beschikbaar. Zover het de Kroatiërs zelf betreft staat de golfsport absoluut nog in de kinderschoenen.

G&CC Zagreb.


Plannen voor nieuwe banen


De voorzitter van de Kroatische Golf Associatie Darko Grgurić vertelde ons dat in het hele land nog slechts zo’n 1.000 geregistreerde spelers zijn, waarvan er ongeveer 600 aan de Golf- en Country club Zagreb zijn verbonden.  Aan plannen voor nieuwe golffaciliteiten ontbreekt het bepaald niet (ruim 50 gemeenten geven aan in de komende jaren aan de realisering van golfbanen te willen gaan werken) maar tussen ideeën, wensen en realisatie gaapt nog een grote kloof, zeker in tijden van economische teruggang. Verspreid over het land zijn  er al een aantal kleine oefenbaantjes en driving-ranges en buiten Zagreb zijn er nog een beperkt aantal volwaardige 18-holes banen. Op Briuni, een eilandje voor de kust, is een baan die in de dertiger jaren al bestond gerestaureerd. Het hele eilandje is in feite een natuurreservaat en ook voor de golfbaan moet de natuur er zoveel mogelijk ongerept blijven. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat deze baan greens van zand kent. Het wordt als een aparte ervaring beschreven om hierop te spelen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar of het ook aangenaam spelen is... ?
Op 40 km buiten Zagreb in Krasic  is er verder nog de Golf & Country Club Dolina Kardinala en op de zuidelijke punt van het schiereiland Istrië vindt met de Golf Club Pula.
In september 2009 wordt elders op hetzelfde schiereiland  een gloednieuwe 18-holesbaan geopend de Kempinski Golf Adriatic.


Golf Grad Zaprešić


Een van de eerder aangeduide kleine baantjes is gelegen in Zaprešić  zo'n 15 km buiten Zagreb. Omdat we hadden begrepen dat hier ook serieuze uitbreidingplannen waren hebben we deze club ook bezocht. De baan blijkt gelegen in een ruim park, oorspronkelijk het landgoed van een edelman, waarin ook een kasteelachtig huis, een kapel, een orangerie en het mausoleum van de edelman te vinden zijn. Op dit moment heeft de vereniging van 150 leden de beschikking over een 3-holes baan, een driving range, een putting green en een chipping green alles van een zeer hoge kwaliteit. Aan ambitie ontbreekt het niet bij dit kleine golfclubje. In de oorspronkelijke orangerie van het landgoed waarin nu het clubrestaurant en het golfshopje zijn gehuisvest zien we een heuse levensgrote schets van een 27-holes complex inclusief golfhotel. De grond voor de club inclusief de beoogde uitbreiding blijkt in handen van de gemeente. De burgemeester Željko Turk doet uit de doeken dat de gemeente door de vestiging van een mega-shopping-mall op zijn terrein  relatief goed bij kas is. De grond is dus beschikbaar, er is geld voor een eerste investering en burgemeester Turk heeft net een nieuw vierjaars-mandaat van de kiezers gekregen. We hebben wel de indruk dat Zaprešić voor de nieuwe burgemeestersverkiezingen tenminste een 9-holes baan zal hebben.
Ongetwijfeld zijn er nog een aantal van dit soort initiatieven, die ondanks moeilijke tijden, toch levensvatbaar zijn. We wensen het de Kroaten, die in een land leven waar het jaar rond gespeeld kan worden, graag toe.

Hotel Esplanade

Irish Coffee aan tafel bereid

G&CC Zagreb.

Driving Range Golf Grad Zaprešić